Estrellita's Light Side

Today'S Estrellita, Since 1903.

Smart affärsinredning

I en affär så kan det vara väldigt bra med golvinredning. Eller jag tror nog att man måste ha det om man ska kunna lägga varorna någonstans. Det innebär ju liksom att man lägger dit hyllor och sådana saker för att man ska ha någonstans att lägga sakerna på. Sen så gäller det också att man verkligen placerar ut det här på ett smart sätt så att så många kunder som möjligt passerar hyllorna. Man kanske kan göra en sorts gång som man får följa genom affären så att man får se allt.